Author Archives: FileCentral Staff

Nylansering av FileCentral

Vi har lanserat en ny version av FileCentral med ny modern layout och fokus på säkerhet och GDPR. För att möta kraven i GDPR har vi gått igenom rutiner och förbättrat säkerheten i tjänsten. Alla filer lagras nu krypterade och … Continue reading

Posted in Nyheter | Leave a comment

Relaunch of FileCentral – Focus on security and GDPR

We have relaunched FileCentral with a new modern layout focusing on security and GDPR. In order to meet GDPR regulations we have improved processes and technical features. All files are always stored encrypted and within the European Union. We have … Continue reading

Posted in News | Leave a comment

Integrera FileCentral inbox på en befintlig sajt

Det är ganska enkelt att lägga in FileCentral inbox på den egna hemsidan genom att använda en s.k. iframe. På den sida där man vill ha sin inbox lägger man till följande kod: <iframe width=”540″ scrolling=”auto” height=”500″ frameborder=”no” src=”http://www.filecentral.se/filecentral/inbox/<inboxnamn>/upload.html” name=”inbox” … Continue reading

Posted in Okategoriserade | 1 Comment

Förbättrad inbox

Den 31 mars 2014 publicerade vi en ny förbättrad version av FileCentral inbox. Förbättringarna inbegriper Möjlighet att lägga till flera fält till uppladdningsformuläret för inboxen (total 7 fält plus meddelandefältet) Möjlighet att ange ledtexten för respektive fält Möjlighet att ange … Continue reading

Posted in Nyheter | Leave a comment

Improved inbox

On March 31, 2014 we published an improved version of the FileCentral inbox. The improvements include Possibility to add more fields to the inbox upload form (in total 7 fields plus message field) Possibility to change the header for each … Continue reading

Posted in News | Leave a comment

Egen nedladdningssida

Om man har ett betalkonto (Business eller Premium Inbox) är det möjligt att skapa en egen nedladdningssida. Genom några rader HTML och Javascript går det att förvandla i princip vilken webbsida som helst till en nedladdningssida för FileCentral. <div id=”filecentral-custom-download”></div> … Continue reading

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Custom download page

It is now possible to create a custom download page for paid accounts (Business and Premium Inbox). By adding one HTML element and including some Javascript it is possible to turn virtually any web page into a FileCentral download page. … Continue reading

Posted in News | Leave a comment

Uppgradering 26 april

En mindre uppgradering har genomförts. Den innehåller följande ändringar: Ditt namn kan nu användas som avsändare för det mejl som går till mottagaren av en fil. Under “Min profil” kan du ändra ditt namn och kryssa för “Använd som avsändare … Continue reading

Posted in Nyheter | Leave a comment

Upgrade April 26

A minor update has been applied including the following changes: Your name can now be used as sender for download notifications. Under “My profile” you can edit your name and check “Use as sender” to activate this feature Improved download … Continue reading

Posted in News | Leave a comment

Uppgradering 26 augusti

En mindre uppgradering har genomförts. Den innehåller följande ändringar: Bara aktiva filer visas nu som standard i historiken. Genom att kryssa i en checkbox visas även inaktiva filer. Bättre felmeddelanden vid uppladdningsproblem som ofta orsakas av antivirusprogramvara och brandväggar. Inboxanvändare … Continue reading

Posted in Nyheter | Leave a comment