Egen nedladdningssida

Om man har ett betalkonto (Business eller Premium Inbox) är det möjligt att skapa en egen nedladdningssida. Genom några rader HTML och Javascript går det att förvandla i princip vilken webbsida som helst till en nedladdningssida för FileCentral.

<div id="filecentral-custom-download"></div>
<script type="text/javascript"
  src="http://www.filecentral.se/js/filecentral-custom-download.js"></script>

Lägg först till en div med id “filecentral-custom-download”. I denna div kommer filinformationen att läggas in. Placera den på det ställe i sidan där du vill att fillistan ska visas. Inkludera sedan den javascript-kod som genererar fillistan och lägger till den i div:en. Klart!

Du ska nu kunna besöka webbsidan, med eller utan nedladdningskod:

http://www.example.com/download.html

Om du besöker sidan utan nedladdningskod visas ett formulär där koden ska anges. Alternativ skickas koden med i url:n (parameter “c”):

http://www.example.com/download.html?c=123123123-123123-123123-123123123

Du kan ändra utseendet på div:en och fillistan genom att justera ditt style sheet för sidan.

För att aktivera funktionen i FileCentral måste adressen till nedladdningssidan anges i fältet “Egen nedladdningssida” under “Min profil” för aktuellt konto i FileCentral. Den nya adressen kommer då att användas i alla mejl som skickas ut från kontot.

När sidan laddas kommer nedladdningssidan adress att jämföras med adressen som lagts in på kontot och dessa måste stämma överens annars visas ett felmeddelande.

Avancerad användare får gärna ladda ned och ändra javascript-koden för mer avancerad integration och funktionalitet.

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.

Leave a Reply