Integrera FileCentral inbox på en befintlig sajt

Det är ganska enkelt att lägga in FileCentral inbox på den egna hemsidan genom att använda en s.k. iframe.

På den sida där man vill ha sin inbox lägger man till följande kod:

<iframe width="540" scrolling="auto" height="500" frameborder="no"
  src="http://www.filecentral.se/filecentral/inbox/<inboxnamn>/upload.html"
  name="inbox" id="inbox"></iframe>

Byt ut “<inboxnamn>” mot namnet på din inbox och använder din sajt https (säker anslutning) byter man ut “http://” ovan mot “https://”.

Man kan också behöva justera bredden och höjden lite grann beroende på hur sajten ser ut i övrigt. Det är viktigt att testa några uppladdningar så att man ser att ser bra ut på den sida som visas efter uppladdning.

Finjusteringar vad gäller typsnitt, färger, marginaler osv kan göras genom att ladda upp ett stylesheet (css) för inboxen.

Nedan ser du ett exempel på hur det kan se ut när man stoppat in sin inbox på en hemsida.

Exempel på integrerad inbox

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.

One Response to Integrera FileCentral inbox på en befintlig sajt

Leave a Reply