Om

FileCentral är en tjänst från Braxo som gör det enkelt att skicka och ta emot filer som är för stora för att mejla.

Vi vänder oss i första hand till professionella användare som hanterar stora filer i sin yrkesutövning som reklambyråer, marknadsavdelningar och företag som arbetar med musik och video.

Tjänsten har varit i drift sedan 2006 och genomgick en omfattande uppgradering 2018 för att möta kraven i nya personuppgiftslagen, GDPR.

I slutet av 2023 kommer tjänsten stängas ned.

Om du har frågor eller behöver hjälp med tjänsten går det bra att mejla info@filecentral.se.

Comments are closed.