Monthly Archives: March 2014

Integrera FileCentral inbox på en befintlig sajt

Det är ganska enkelt att lägga in FileCentral inbox på den egna hemsidan genom att använda en s.k. iframe. På den sida där man vill ha sin inbox lägger man till följande kod: <iframe width=”540″ scrolling=”auto” height=”500″ frameborder=”no” src=”http://www.filecentral.se/filecentral/inbox/<inboxnamn>/upload.html” name=”inbox” … Continue reading

Posted in Okategoriserade | 1 Comment

Förbättrad inbox

Den 31 mars 2014 publicerade vi en ny förbättrad version av FileCentral inbox. Förbättringarna inbegriper Möjlighet att lägga till flera fält till uppladdningsformuläret för inboxen (total 7 fält plus meddelandefältet) Möjlighet att ange ledtexten för respektive fält Möjlighet att ange … Continue reading

Posted in Nyheter | Leave a comment

Improved inbox

On March 31, 2014 we published an improved version of the FileCentral inbox. The improvements include Possibility to add more fields to the inbox upload form (in total 7 fields plus message field) Possibility to change the header for each … Continue reading

Posted in News | Leave a comment