Monthly Archives: August 2011

Uppgradering 26 augusti

En mindre uppgradering har genomförts. Den innehåller följande ändringar: Bara aktiva filer visas nu som standard i historiken. Genom att kryssa i en checkbox visas även inaktiva filer. Bättre felmeddelanden vid uppladdningsproblem som ofta orsakas av antivirusprogramvara och brandväggar. Inboxanvändare … Continue reading

Posted in Nyheter | Leave a comment

Upgrade August 26

A minor update has been applied including the following changes: Only active files will be shown in history. A checkbox allows for inative files to be displayed. Better error messages have been added for upload errors often caused by firewall … Continue reading

Posted in News | Leave a comment