Nylansering av FileCentral

Vi har lanserat en ny version av FileCentral med ny modern layout och fokus på säkerhet och GDPR.

För att möta kraven i GDPR har vi gått igenom rutiner och förbättrat säkerheten i tjänsten. Alla filer lagras nu krypterade och inom EU.

Vi har också möjlighet att teckna personuppgiftsbiträdesavtal med kunder som behöver skicka personuppgifter.

Välkommen till FileCentral 2018!

Posted in Nyheter | Leave a comment

Integrera FileCentral inbox på en befintlig sajt

Det är ganska enkelt att lägga in FileCentral inbox på den egna hemsidan genom att använda en s.k. iframe.

På den sida där man vill ha sin inbox lägger man till följande kod:

<iframe width="540" scrolling="auto" height="500" frameborder="no"
 src="http://www.filecentral.se/filecentral/inbox/<inboxnamn>/upload.html"
 name="inbox" id="inbox"></iframe>

Byt ut “<inboxnamn>” mot namnet på din inbox och använder din sajt https (säker anslutning) byter man ut “http://” ovan mot “https://”.

Man kan också behöva justera bredden och höjden lite grann beroende på hur sajten ser ut i övrigt. Det är viktigt att testa några uppladdningar så att man ser att ser bra ut på den sida som visas efter uppladdning.

Finjusteringar vad gäller typsnitt, färger, marginaler osv kan göras genom att ladda upp ett stylesheet (css) för inboxen.

Nedan ser du ett exempel på hur det kan se ut när man stoppat in sin inbox på en hemsida.

Exempel på integrerad inbox

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Förbättrad inbox

Den 31 mars 2014 publicerade vi en ny förbättrad version av FileCentral inbox.

Förbättringarna inbegriper

 • Möjlighet att lägga till flera fält till uppladdningsformuläret för inboxen (total 7 fält plus meddelandefältet)
 • Möjlighet att ange ledtexten för respektive fält
 • Möjlighet att ange huruvida ett fält är obligatoriskt eller valfritt att fylla i
 • Mindre justeringar i layout och css för att göra det enklare att justera layouten

Observera att det går att lägga in html-taggar när man anger fältnamnet. Det innebär att det t.ex. går att lägga till en röd asterisk efter ett fält för att markera att det är obligatoriskt:

Orderreferens <span style="color: #cc00000;">*</span>

Du kan läsa mer om att integrera FileCentral inbox på din hemsida i ett annat inlägg.

Skärmbild som visa de nya konfigurationsmöjligheterna i inställningarna för inboxen:

Nya inställningsmöjligheter för inboxformuläret

Exempel på integrerad inbox med flera formulärfält

Posted in Nyheter | Leave a comment

Egen nedladdningssida

Om man har ett betalkonto (Business eller Premium Inbox) är det möjligt att skapa en egen nedladdningssida. Genom några rader HTML och Javascript går det att förvandla i princip vilken webbsida som helst till en nedladdningssida för FileCentral.

<div id="filecentral-custom-download"></div>
<script type="text/javascript"
 src="http://www.filecentral.se/js/filecentral-custom-download.js"></script>

Lägg först till en div med id “filecentral-custom-download”. I denna div kommer filinformationen att läggas in. Placera den på det ställe i sidan där du vill att fillistan ska visas. Inkludera sedan den javascript-kod som genererar fillistan och lägger till den i div:en. Klart!

Du ska nu kunna besöka webbsidan, med eller utan nedladdningskod:

http://www.example.com/download.html

Om du besöker sidan utan nedladdningskod visas ett formulär där koden ska anges. Alternativ skickas koden med i url:n (parameter “c”):

http://www.example.com/download.html?c=123123123-123123-123123-123123123

Du kan ändra utseendet på div:en och fillistan genom att justera ditt style sheet för sidan.

För att aktivera funktionen i FileCentral måste adressen till nedladdningssidan anges i fältet “Egen nedladdningssida” under “Min profil” för aktuellt konto i FileCentral. Den nya adressen kommer då att användas i alla mejl som skickas ut från kontot.

När sidan laddas kommer nedladdningssidan adress att jämföras med adressen som lagts in på kontot och dessa måste stämma överens annars visas ett felmeddelande.

Avancerad användare får gärna ladda ned och ändra javascript-koden för mer avancerad integration och funktionalitet.

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Uppgradering 26 april

En mindre uppgradering har genomförts. Den innehåller följande ändringar:

 • Ditt namn kan nu användas som avsändare för det mejl som går till mottagaren av en fil. Under “Min profil” kan du ändra ditt namn och kryssa för “Använd som avsändare för att aktivera detta
 • Förbättrad meddelandetext för notifieringsmejl
 • Förberett för automatiserade inbox-uppgraderingar. Hanteras manuellt idag
 • Namnet “FileCentral.se” är bytt till “FileCentral” i sidhuvud och texter
Posted in Nyheter | Leave a comment

Uppgradering 26 augusti

En mindre uppgradering har genomförts. Den innehåller följande ändringar:

 • Bara aktiva filer visas nu som standard i historiken. Genom att kryssa i en checkbox visas även inaktiva filer.
 • Bättre felmeddelanden vid uppladdningsproblem som ofta orsakas av antivirusprogramvara och brandväggar.
 • Inboxanvändare som förlänger sitt konto föreslås nu rätt typ av uppgradering.
 • Ett problem med att makulera sitt konto har fixats.
Posted in Nyheter | Leave a comment

Uppgradering 20 februari

Den 20 februari kommer vi att lägga ut nya versioner av FileCentral-sajten och applikationen FileCentral Desktop.

Ändringar:

 • Förbättrad hantering av bandbredd vid uppladdningar och nedladdningar
 • Förbättrad hantering av uppladdningsindikator
 • Möjlighet att lägga till ett extra lösenord för åtkomst vid nedladdning. För att skapa sändningar med extra lösenord krävs kontotyp Premium Inbox.
 • Problem vid anpassning av inboxlayout fixat.
 • Mindre text- och layoutändringar för ökad läsbarhet.
 • Stöd för extra lösenord i FileCentral Desktop.
 • Ett antal stabilitetsfixar i FileCentral Desktop.

Dessutom kommer vi att höja priset för 3-månaderskonton. Priser för 12-månaderskonton ligger kvar på samma nivå som idag.

Posted in FileCentral Desktop, Nyheter | Leave a comment

Uppgradering till FileCentral 2.0

Idag (12 januari 2011) har vi uppgraderat vår plattform som bl.a. innehåller följande nyheter och förbättringar:

 • Vår nya applikation FileCentral Desktop kan nu användas i den skarpa miljön
 • Möjlighet att skicka filer större än 2 GB med FileCentral Desktop
 • Våra “Premium Inbox”-användare kan nu skicka upp till 5 GB stora filer (kräver FileCentral Desktop)
 • Förbättrad uppladdningsindikator
 • Användare kan nu själva ändra sin mejladress
 • Förbättrad hantering och säkerhet för lösenord
 • Förbättrad prestanda (för användare med snabba uppkopplingar)
 • Nytt API för integration
 • Plus en mängd mindre fixar…
Posted in Nyheter | Leave a comment

Testa FileCentral Desktop (swedish text only)

Uppdaterad 28 december 2010. Nu med automatiska uppdateringar online.

Nu är det möjligt att testa applikationen FileCentral Desktop.

Applikationen förbättrar funktionaliteten vid uppladdning av filer:

 • Möjlighet att skicka filer större än 2 GB
 • Automatiska omförsök
 • Pausa och återuppta uppladdning
 • Filerna delas upp i mindre delar vid uppladdning vilket undviker begränsningar i vissa brandväggar

Till att börja med är det bara möjligt att köra den mot vår testmiljö på http://beta.filecentral.se. Detta är en helt separat miljö vilket gör att man måste registrera sig på nytt och verifiera kontot innan man kan logga in.

Dock har vi ställt upp gränserna för gratiskontot till “Business”-nivåer och det går även att skicka filer upp till 5 GB via applikationen.

1. Registrera dig på http://beta.filecentral.se

2. Titta igenom användarhandledningen (PDF), http://www.filecentral.se/files/fcdesktop-manual-10.pdf

3. Ladda ned och installera klienten
Mac: http://updates.filecentral.se/files/fcdesktop-1.1.25547-20101228-osx.dmg (50 MB)
Windows: http://updates.filecentral.se/files/fcdesktop-1.1.25547-20101228-windows-installer.exe (111 MB)

4. Testkör klienten, du måste fylla i dina kontouppgifter och även välja “Server: Test (beta.filecentral.se)” på fliken “Inställningar” -> “Konto”.

5. Återkom med kommentarer genom att mejla support@infoflexconnect.se. Har du något du vill diskutera går det också bra att ringa på 08-555 768 60.

Observera att testmiljön är just en testmiljö och för viktiga/riktiga sändningar är det fortfarande webbuppladdning via www.filecentral.se som gäller.

Vi ser fram emot att få din feedback.
Både ris och ros välkomnas, ev fel ska vi snabba oss att rätta och konstruktiva förslag hur vi kan bli ännu bättre älskar vi!

mvh
FileCentral.se /
Infoflex Connect

Posted in FileCentral Desktop | Leave a comment